MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Tromboelastografy ROTEM®

Rotační tromboelastografy ROTEM®

(TEM Innovations GmbH, Německo)

Metoda rotační trombelastografie (ROTEM, technické vylepšení klasické metody TEG) poskytuje rychlou a komplexní informaci o stavu hemostázy. Analyzátory ROTEM jsou široce používány pro akutní diagnostiku koagulačních poruch, ať už v průběhu operace, v pooperačním monitorování nebo při jiných stavech s ovlivněnou hemostázou (polytraumata, závažné krvácivé stavy, sepse, porodní krvácení, ad.). Pomáhají určit příčiny krvácení nebo na druhé straně  včas odhalit trombotické riziko. Uplatnění nachází zejména v blízkosti chirurgických sálů (kardiochirurgie, transplantace ad.), v porodnictví, na jednotkách urgentního příjmu, ARO, JIP, ale také v hematologické laboratoři jako globální monitor hemostázy (metoda velmi dobře koreluje s klinickým stavem, nejlepší metoda pro detekci (hyper)fibrinolýzy,…). Použití  tromboelastometrie ROTEM umožňuje aplikaci cílené léčby, jejímž důsledkem je racionální využití hemoterapie při nižších nákladech na léčbu.

Vlastnosti přístrojů ROTEM:

 • vyšetření z plné nesrážlivé krve (citrátová, popř. hirudinová nebo heparinová krev)
 • kompaktní konstrukce přístroje, snadno přenosné, odolné vůči vibracím a otřesům
 • komfortní ovládání (dotykový display, čtečka čárových kódů,…)
 • intuitivní software pro řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků
 • numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků
 • porovnávání křivek v rámci pacienta a srovnání s normálním profilem
 • možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS)
 • možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti (remote control)
 • připojení tiskárny
 • systém kontroly kvality

ROTEM delta® - tromboelastometr

Flexibilní tromboelastometr pro všestranné použití, s možností nástavby o agregometrický modul pro funkční vyšetření krevních destiček (ROTEM® platelet)

 • poloautomatický POCT analyzátor
 • 4 nezávislé měřící kanály (umožňuje provádět až 4 testy současně)
 • aplikace vzorku prostřednictvím elektronické, přístrojem řízené pipety
 • nastavitelná teplota měření (hypotermické stavy apod.)
 • testy standardní (screeningové, diferenciální) i experimentální (Research Use)

 

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

ROTEM sigma® - automatický tromboelastograf

Nejkomfortnější systém pro rutinní vyšetření koagulopatií na principu tromboelastografie.

 • plně automatický POCT analyzátor
 • 4 - kanálový přístroj: jediným spuštěním měření provádí až 4 testy současně
 • jednoduché provedení měření, minimální nároky na obsluhu
 • uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo ze zkumavky – bez pipetování

 

 

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

ROTEM® platelet - agregometr

ROTEM® platelet  je modul pro analýzu funkce krevních destiček (agregační schopnosti). Metoda umožňuje detekovat defekty agregace krevních destiček (např. vlivem antiagregačních léků či mimotělního oběhu apod.) a identifikovat pacienty s rizikem krvácivých nebo trombotických komplikací. Modul ROTEM® platelet  doplňuje tromboelastograf ROTEM® delta. Komplet obou přístrojů tvoří systém „2 v 1“ (tromboelastograf + agregometr), přičemž obě zařízení jsou ovládány společnou řídící jednotkou. Vyšetření destiček na přístroji ROTEM® platelet  je možno provádět současně s tromboelastografickými testy na ROTEM® delta.

ROTEM® platelet

 • analyzátor funkce krevních destiček na principu impedanční agregometrie
 • 2 měřící kanály (možnost 2 vyšetření současně, paralelně a nezávisle)
 • ovládání a periferie společné s ROTEM® delta (dotykový displej, automatická pipeta, čtečka čárových kódů)
 • délka měření: 6 minut

Testy

 • detekce inhibitorů cyklooxygenázy (např. vlivem Aspirinu®, NSAID ad.)
 • detekce blokády ADP-receptoru (např. vlivem clopidogrelu, prasugrelu ad.)
 • detekce antagonistů receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (např. vlivem Abciximabu ad.)
  Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum