MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Agregometr ROTEM® platelet

ROTEM® platelet  je modul pro analýzu funkce krevních destiček (agregační schopnosti). Metoda umožňuje detekovat defekty agregace krevních destiček (např. vlivem antiagregačních léků či mimotělního oběhu apod.) a identifikovat pacienty s rizikem krvácivých nebo trombotických komplikací. Modul ROTEM® platelet  doplňuje tromboelastograf ROTEM® delta. Komplet obou přístrojů tvoří systém „2 v 1“ (tromboelastograf + agregometr), přičemž obě zařízení jsou ovládány společnou řídící jednotkou. Vyšetření destiček na přístroji ROTEM® platelet  je možno provádět současně s tromboelastografickými testy na ROTEM® delta.

ROTEM® platelet

  • analyzátor funkce krevních destiček na principu impedanční agregometrie
  • 2 měřící kanály (možnost 2 vyšetření současně, paralelně a nezávisle)
  • ovládání a periferie společné s ROTEM® delta (dotykový displej, automatická pipeta, čtečka čárových kódů)
  • délka měření: 6 minut

Testy

  • detekce inhibitorů cyklooxygenázy (např. vlivem Aspirinu®, NSAID ad.)
  • detekce blokády ADP-receptoru (např. vlivem clopidogrelu, prasugrelu ad.)
  • detekce antagonistů receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (např. vlivem Abciximabu ad.)
    Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum