Medista.cz MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980

Biomedicínské chlazení Dometic

Biomedicínské chlazení B Medical Systems

Lednice B Medical Systems (plné dveře)

Laboratorní / medicínské / farmaceutické lednice Dometic s plnými dveřmi - série ML, LR

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o lednicích Dometic série ML a LR k dispozici na stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Laboratory-Medicine-Pharmaceutical-Refrigerators/

 

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic lednice ML - LR (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 3349 kB

Lednice B Medical Systems (prosklené dveře)

Laboratorní / medicínské / farmaceutické lednice Dometic s prosklenými dveřmi - série MP, PR

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o lednicích Dometic série MP a PR k dispozici na stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Laboratory-Medicine-Pharmaceutical-Refrigerators/

 

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic lednice MP - PR (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 3416 kB

Lednice pro krevní banky

Lednice pro krevní banky Dometic - série BR

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o lednicích Dometic pro krevní banky k dispozici na stránkách výrobce (EN)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Blood-Bank-Refrigerators/

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic lednice pro krevní banky BR (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 2587 kB

Mrazáky B Medical Systems

Nízkoteplotní mrazáky, mrazáky pro uchování plasmy, ultra-nízkoteplotní mrazáky Dometic - série FR, MF, UF

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o mrazácích Dometic k dispozici stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Freezers/

 

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic nízkoteplotní mrazáky FR - MF (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 3870 kB

Šokové zmrazovače plazmy

Vysoce výkonné kontaktní šokové zmrazovače plasmy Dometic - série MBF

Špičkové kontaktní šokové zmrazovače plazmy chlazené vzduchem umožňují zmrazovat až 24 (model MBF 12) resp. 42 (model MBF 21) resp. 84 (model MBF 42) krevních vaků s plazmou na teplotu -30°C do 60 minut. Zmrazovač může být vybaven alarmem při výpadku napájení nebo při nepovolenému nárůstu teploty nad -30°C. Součástí je i PC s tiskárnou a s monitorovacím softwarem, který celý proces zamrazování monitoruje a po jeho ukončení vydá protokol o průběhu mrazicího cyklu. Software zároveň vše archivuje v databázi, ve které uživatel zpětně nalezne veškeré informace o proběhlých zmrazovacích cyklech. Zmrazovač disponuje externí teplotní sondou, kterou může uživatel využívat ke kontrole průběhu teploty v jádře vybraného krevního vaku. Po zapnutí je stroj předmražen do 15 minut. Po vyjmutí dávky může obsluha ihned založit novou dávku vaků.

Prohlédněte si vzorový záznam šokového zmrazení plazmy.

Společnost Medista provádí instalační i následné validace procesu zmrazování pokrytím minimálně třetiny zmrazovaných vaků nezávislými teplotními sondami. Metodika a postup validací je v souladu s přísnými kritérii zpracovatelů plasmy v ČR jako je např. společnost Baxter, apod.

Prospekty k šokovému zmrazovači plasmy ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Dlaší informace o šokových zmrazovacích plasmy Dometic série MBF na stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Plasma-Freezers/

  Složka - Různé
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Dometic MBF - Záznam šokového zmrazení plazmy (pdf) 22.03.2010 13.06.2012 pdf 173 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic šokový zmrazovač plasmy MBF (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 2149 kB

Vestavné lednice a mrazáky

Vestavné lednice a mrazáky Dometic - série EB, UB

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o vestavných modelech lednic a mrazák? Dometic k dispozici na stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Built-in-and-Sub-assembly-models/

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic vestavné lednice a mrazáky EB - UB (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 1416 kB

Transportní boxy

Transportní boxy Dometic - série MT

Prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka pod textem)

Více informací o trasportních boxech Dometic k dispozici na stránkách výrobce (Dometic S.a r.l. / Luxembourg)
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Biomedical-Refrigeration/Transport-boxes-systems-/

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Dometic transportní boxy MT (anglicky) 30.10.2010 30.10.2010 pdf 2004 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Biomedicínské chlazení - Dometic (přehled produktů, česky) 30.10.2010 31.10.2010 pdf 2669 kB

Tvorba www stránek

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2018